Meer duidelijkheid en zekerheid bij aansprakelijkheidsregels verklaring arbeidsrelatie

In bepaalde situaties is het niet op voorhand aan te geven welke fiscale status een bepaalde rechtshandeling heeft. Op grond van een door de inspecteur afgegeven verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan een opdrachtgever vooraf zekerheid krijgen over de kwalificatie van werkzaamheden van de opdrachtnemer voor de heffing van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Er zijn vier soorten verklaringen arbeidsrelatie, te weten:

.de VAR winst uit onderneming (VAR-winst)

.de VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

.de VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), en

.de VAR voor rekening en risico van de vennootschap (VAR-dga) = directeur-grootaandeelhouder)

Uitsluitend de VAR-winst en de VAR-dga bieden de opdrachtgever volledige zekerheid over de kwalificatie van de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Mocht een VAR-winst of een VAR-dga zijn afgegeven, dan hoeft de opdrachtgever met betrekking tot deze werkzaamheden geen loonheffing en premies sociale verzekeringen in te houden en af te dragen. De opdrachtgever is wel verplicht de opdrachtnemer te identificeren. Een VAR-loon en een VAR-row bieden de opdrachtgever geen complete zekerheid. In principe dient te opdrachtgever in beide gevallen loonheffing en premies sociale verzekeringen in te houden en af te dragen indien sprake is van een dienstbetrekking.

Sinds 1 januari 2009 wordt een VAR onder bepaalde voorwaarden automatisch door de belastingdienst verstrekt. Dit is het geval als de belastingplichtige drie achtereenvolgende jaren dezelfde VAR-beschikking heeft aangevraagd, de drie verzoeken tot dezelfde VAR-beschikking hebben geleid en de afgegeven beschikkingen daarna niet meer zijn herzien.

Demissionair Minister De Jager van Financiën heeft onlangs diverse Kamervragen beantwoord over de VAR. Vermeldenswaardig daarvan is zijn toezegging over de aansprakelijkstellingen bij een VAR-wuo of VAR-row. De toezegging houdt in dat de ontvanger de verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen eerst bij de dga (opdrachtnemer) zal verhalen met de bestuurdersaansprakelijheid, als een VAR-wuo of VAR-row is afgegeven terwijl dat een VAR-dga had moeten zijn. Mocht de bestuurder geen verhaal  bieden, dan kan de ontvanger de belasting en premies verhalen op de opdrachtgever met de inlenersaansprakelijheid of de ketenaansprakelijkheid. Momenteel bestaat geen wettelijke volgorde in deze aansprakelijkstellingen. De inspecteur heeft op dat punt een zekere beleidsvrijheid. Die vrijheid wordt nu dus ingeperkt.

Verder zal uitdrukkelijk in de Leidraad Invordering 2008 worden opgenomen, dat een opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld op grond van de inleners- en ketenaansprakelijkheid als hij te goeder trouw is afgegaan op een onjuiste VAR-verklaring. Daarnaast zal algemeen voorlichtingsmateriaal worden aangevuld met informatie over mogelijke aansprakelijkstelling op grond van de inlenersaansprakelijkheid.

De minister gaat in zijn brief ook in op de VUR-samenwerking om daarmee opdrachtgevers te kunnen vrijwaren van aansprakelijkstellingen. VUR staat voor Verklaring Uniforce Registratie. Bij een VUR-samenwerking maakt men geen gebruik van de VAR-verklaring van de belastingdienst. De vrijwaring van de opdrachtgever wordt bereikt, doordat de opdrachtnemer bestuurder wordt van een bepaalde door Uniforce gefaciliteerde besloten vennootschap. De opdrachtnemer en Uniforce sluiten een contract dat past binnen de bestaande kaders van wet- en regelgeving. Door middel van een vaststellings-overeenkomst hebben  de belastingdienst en het UWV de gepresenteerde arbeidsverhouding tussen de bestuurder en de gefaciliteerde bv aangemerkt als dienstbetrekking. De gefaciliteerde (en niet de opdrachtgever) draagt loonheffing en premies werknemersverzekeringen af over het loon van de dga.

Bron Ministerie van Financiën, 6-5-201, nr. DGB/2010/861 U.

Over belastingvragen

Ervaren belastingadviseur
Dit bericht werd geplaatst in Loonbelasting, ZZP en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s