Wetsvoorstel Belastingplan 2011 ingediend

Op dinsdag 21 september 2010 heeft het huidige kabinet Balkenende onder meer het wetsvoorstel Belastingplan 2011 bekendgemaakt. Zoals verwacht, bevat dit wetsvoorstel vanwege de demissionaire status van het kabinet geen grote beleidsmatige aanpassingen en weinig verrassingen. Een aantal maatregelen zijn namelijk al aangekondigd of zijn een verlenging van bestaande stimuleringsmaatregelen. De belangrijkste themas uit het Belastingplan 2011 zijn als volgt.

I Extra maatregelen om het ondernemerschap en innovatie te bevorderen

1. Verlaging tarief vennootschapsbelasting
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2011 met een half procentpunt omlaag naar 25%. Voor het zogeheten MKB-tarief van 20% is de grens van  200.000 aan winst niet langer tijdelijk, maar definitief.

2. Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening
De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening (van een jaar naar drie jaar) in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010 en gaat nu ook gelden voor het jaar 2011. De voorwaartse verliesverrekening wordt echter ingekort van negen jaar tot zes jaar. Bovendien geldt voor de extra verrekeningsjaren een plafond van maximaal  10 mln per jaar.

3. Btw-kwartaalaangifte definitief
Ondernemers kunnen sinds juli 2009 kiezen om de aangifte en afdracht van btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. Deze regeling is een tijdelijke maatregel en zal via een nog te publiceren beleidsbesluit structureel worden gemaakt.

4. Verlenging regeling versnelde afschrijving
De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen voor de jaren 2009 en 2010 wordt met een jaar verlengd tot en met het jaar 2011. Dit betekent dat ook investeringen die in 2011 worden gedaan, in twee jaar kunnen worden afgeschreven.

5. Stimuleren speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. In deze fiscale stimuleringsregeling verdwijnen de tijdelijke crisismaatregelen (de eerste tariefschijf van 50% afdrachtvermindering loonbelasting is in 2010 tijdelijk verhoogd van  150.000 tot  220.000), maar tegelijkertijd wordt de regeling ten opzichte van de oorspronkelijke opzet uit 2008 op diverse punten blijvend verruimd. In 2011 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 46% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van  220.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 16%. Het plafond (het maximumbedrag aan afdrachtvermindering) bedraagt voor 2011  11 miljoen.

6. Uitbreiding innovatiebox
Met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatiebox (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi.

7. Versoepeling werkkostenregeling
De op 1 januari 2011 in werking tredende werkkostenregeling waarbij werkgevers op jaarbasis maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom mogen gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, wordt op een aantal punten versoepeld. Zo wordt werkkleding met een groot bedrijfslogo toch op nihil gewaardeerd en komt daarmee niet ten laste van het forfait. Verder gelden voor vakliteratuur en de inschrijfkosten van beroepsregisters specifieke vrijstellingen die niet ten koste g aan van het forfait.

II Stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt

Deze stimuleringsmaatregelen bestaan uit vier tijdelijke maatregelen die onlangs waren aangekondigd.
III Voortgezette fiscale stimulering van zeer zuinige autos

In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige autos (vrijstelling belasting van personenautos en motorrijwielen (bpm), vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Het nultarief in de motorrijtuigenbelasting voor een zeer zuinige auto blijft in ieder geval tot 2013 gelden.
– De in 2008 gestarte afbouw van de bpm en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de
kilometerheffing.
– Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenautos die voldoen aan de Euro-6 norm gestimuleerd door een korting op de bpm. Deze korting bedraagt in 2011  1.500, in 2012  1000 en in 2013 en  500.
– De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. Deze verhoging is het gevolg van een besluit uit 2008.
– Met ingang van 2012 verandert voor bussen de grondslag voor de motorrijtuigenbelasting en wordt net als voor alle andere voertuigen geheven op basis van houderschap.

IV Nieuwe regels tegen fraude en belastingontwijking

De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de Europese Unie. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten.

Bron: Ministerie van Financiën, 21-9-2010, Persberichten

Over belastingvragen

Ervaren belastingadviseur
Dit bericht werd geplaatst in Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wetsvoorstel Belastingplan 2011 ingediend

  1. Pingback: Tweets that mention Wetsvoorstel Belastingplan 2011 ingediend | Belastingvragen -- Topsy.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s